Warunki współpracy

JAK DZIAŁAMY? ETAPTY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ:

I. Przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości przez pośrednika: zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości, ustalenie ceny ofertowej i możliwej do uzyskania ceny transakcyjnej, dobór techniki sprzedaży dla konkretnej nieruchomości, wykonanie sesji fotograficznej.

II. Zawarcie umowy pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości: na wyłączność, na czas określony (minimum 12 miesięcy) – w zależności od rodzaju i stanu technicznego nieruchomości.

III.  Zamieszczenie oferty nieruchomości na najważniejszych portalach ogłoszeniowych oraz profesjonalna prezentacja.

IV. Uczestniczenie w negocjacjach.

V. Uczestniczenie w zawarciu umowy przedwstępnej w formie cywilno-prawnej, kompletowanie niezbędnych dokumentów do zawarcia transakcji w kancelarii notarialnej.


DLACZEGO WYŁĄCZNOŚĆ?

Prowadzenie współpracy na zasadzie powierzenia jednemu pośrednikowi poszukiwania klienta oraz przeprowadzenia transakcji, przynosi wymierne korzyści obu stronom. Takie rozwiązanie jest dla agencji nieruchomości gwarancją, że dobrze wykonana przez nią praca, zwieńczona sukcesem– transakcją – zostanie wynagrodzona. Dzięki temu pracownicy w pełni angażują się w promocję nieruchomości, przeznaczają na ten cel większe środki, co zasadniczo wpływa na skuteczność prezentacji oraz szybkie doprowadzenie do transakcji sprzedaży. Dla sprzedającego, „wyłączność” to także pełne odciążenie od zajmowania się sprawami związanymi ze sprzedażą. Takie rozwiązanie pozwala również uniknąć tzw. szumu informacyjnego. Kupującemu przekazywane są jasne i rzetelne informacje wyłącznie przez jednego pośrednika, co wpływa dodatkowo na oszczędność czasu i skrócenie przebiegu transakcji. 


ILE TO KOSZTUJE?

Prowizja pośrednika jest określana indywidualnie po wstępnej weryfikacji nieruchomości i określona jest jako % liczony od wartości transakcyjnej lub zryczałtowana opłata wyrażona w ustalonej kwocie. Wynagrodzenie jest wymagane dopiero po zawarciu przez Strony umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, przy jednoczesnym potwierdzeniu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego. Ofertę współpracy przygotowujemy dostosowaną do Państwa potrzeb. Indywidualne podejście do każdego klienta to nasza podstawowa wartość. Zapraszamy do kontaktu.